Aannemingsbedrijf R. Brand B.V.
Postbus 156 | 7950 AD Staphorst
Locatie Rouveen | Tel. 0522 - 46 02 50

Bestrating

Straatwerk is echt iets meer dan het tegen elkaar aanleggen van stenen.
De ondergrond moet van goede samenstelling zijn en op de juiste manier aflopen.
Ook de gebruikte materialen en de juiste keuze van het verband waarin de bestratingsmaterialen gelegd worden draagt bij aan de kwaliteit.

Een straatweg moet een dikker zandbed hebben dan een fietspad en heeft ook dikkere bestratingsmaterialen nodig.
Uiteindelijk geldt voor iedere bestrating dat de ondergrond voldoende fundament moet geven aan de bestratingsmaterialen en haar verwachtte belasting.
Klinkers moeten zo dicht mogelijk tegen elkaar aanliggen, maar een goede afwatering moet ook gewaarborgd zijn.
De zandvoeg tussen klinkers is voor de goede samenhang dan ook weer van een andere samenstelling dan het zandbed.

Neemt u gerust contact op bij mogelijke vragen.

Waterdoorlatende bestrating
Van deze bestrating wordt gebruik gemaakt indien bij de afvoer van het regenwater niet gebruik wordt gemaakt van een riool. Het regenwater gaat door de bestrating weer de grond in en zodoende wordt de grondwaterstand op peil gehouden. Om dit te bereiken zijn voor waterdoorlatende bestrating wel andere bestratingsmaterialen en ondergrond nodig.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Machinaal bestraten bij grote afmetingen
Om de stratenmaker te beschermen zijn de regels van de ARBO aangescherpt en is er in overleg met de bestratingsbedrijven bepaalt dat er niet meer dan 1500 m2 straatwerk handmatig gelegd mag worden.
Boven de 1500 m2 straatwerk moeten er dus machines worden ingezet.
Deze methode zorgt er voor dat machinaal klinkers in verband gelegd worden.
Klinkers worden in pakken gelost en een speciale machine pakt per laag de klinkers op en legt deze op het zandbed.

Bestrating bij particulieren
R. Brand heeft een reputatie om het gebied van betaalbare oplossingen voor bestratingen bij particulieren.

Welke bestratingssoort ook vereist is, aarzelt u niet vandaag nog contact op te nemen voor het verkrijgen van vrijblijvende informatie over dit onderwerp.